the doors
Trip

รวมประตูสวยน่าถ่ายรูปที่อินเดีย

ไปอินเดียครั้งนี้เก็บภาพประตูสวยๆมาได้หลายบานเลยค่ะ ประตูสวยๆไปยืนถ่ายรูปด้วยทำให้ภาพที่ออกมาดูเก๋ไก๋ทีเดียว มาดูกันเลยว่ามีประตูแบบไหนกันบ้างค่ะ

Agra Fort

มันดาวา

มันดาวา

Mandawa

fresco

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

Mandawa

แต่ก่อนจะไปตามล่าหาประตูสวยๆที่อินเดียต้องขอวีซ่ากันก่อน คลิกอ่านวิธีขอวีซ่าอินเดียออนไลน์

ออกเดินทาง

– ไ ป ต า ม น้ำ –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *