About

paitamnam

เคยมีคนพูดว่า สมัยเรียนมีเวลาแต่ไม่มีเงิน ตอนทำงานก็พอมีเงินแต่ไม่มีเวลา พอแก่ตัวไปก็มีทั้งเงิน และเวลาแต่ไม่มีแรง ถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่

เราเชื่อว่า การออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นที่ไกล หรือใกล้ ไม่ว่าจะแบคแพค หรือซื้อทัวร์ไป ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถเก็บเรื่องราว และนำมาเล่าได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีอะไรดีกว่ากัน ไม่มีอะไรดีที่สุด เราสะดวกแบบไหนจัดไปแบบนั้น

เมื่อก่อนเวลาออกเดินทางจะเขียนเล่าเรื่องตามเวบบล็อกต่างๆ ดีใจทุกครั้งที่มีคนเข้ามาอ่าน มาพูดคุย ตอนนี้คงถึงเวลาที่จะเล่าเรื่องในพื้นที่ของเราเอง ฝากเนื้อฝากตัวกับเรื่องเล่าเล็กๆที่พยายามเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมๆกับทุกก้าวที่เราออกเดินทาง

……………………………..

‘ อย่าออกเดินทาง เมื่อเรากำลังจะหมดแรง ‘

– ไ ป ต า ม น้ำ –