Thai visa
Articles

30 ประเทศที่คนไทยไปโดยไม่ต้องขอวีซ่า

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เผย 30 ประเทศ ที่คนไทยไปโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

1. อาร์เจนตินา อยู่ได้ 90 วัน

2. บาห์เรน อยู่ได้ 14 วัน

3. บราซิล อยู่ได้ 90 วัน

4. บรูไน อยู่ได้ 14 วัน

5. ประเทศกัมพูชา อยู่ได้ 14 วัน

6. ชิลี อยู่ได้ 90 วัน

7. เอกวาดอร์ อยู่ได้ 90 วัน

8. จอร์เจีย อยู่ได้ 365 วัน

9. ฮ่องกง อยู่ได้ 30 วัน

10. อินโดนีเซีย อยู่ได้ 30 วัน

11. ญี่ปุ่น อยู่ได้ 15 วัน

12. สาธารณรัฐเกาหลี อยู่ได้ 90 วัน

13. ลาว อยู่ได้ 30 วัน

14. มาเก๊า อยู่ได้ 30 วัน

15. มองโกเลีย อยู่ได้ 30 วัน

16. มาเลเซีย อยู่ได้ 30 วัน

17 มัลดีฟส์ อยู่ได้ 30 วัน

18. เมียนมาร์ อยู่ได้ 14 วัน

19. ปานามา อยู่ได้ 180 วัน

20. เปรู อยู่ได้ 90 วัน

21. ฟิลิปปินส์ อยู่ได้ 30 วัน

22. กาตาร์ อยู่ได้ 30 วัน

23. รัสเซีย อยู่ได้ 30 วัน

24. เซเชลส์ อยู่ได้ 30 วัน

25. สิงคโปร์ อยู่ได้ 30 วัน

26. แอฟริกาใต้ อยู่ได้ 30 วัน

27. ไต้หวัน อยู่ได้ 30 วัน

28. ตุรกี อยู่ได้ 30 วัน

29. วานูอาตู อยู่ได้ 30 วัน

30. เวียดนาม อยู่ได้ 30 วัน

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *